Clip hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm Online

Học viên tham gia khóa Thi online xem Clip trước khi đăng nhập thực hành thao tác làm bài thi trên hệ thống.

Trân trọng./.

Last modified: Friday, 22 October 2021, 4:11 PM