Khóa học ôn thi trình độ tương đương B1 môn tiếng Anh cung cấp các kiến thức để Học viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương ứng với cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).