Xin chào các bạn!

Hệ thống xây dựng dựa trên nền tảng Moodle LMS hiện được ứng dụng để thực hiện:
1. Đào tạo trực tuyến hoàn toàn (Học viên tự học dựa trên bài giảng điện tử).
2. Đào tạo theo hình thức blended (Kết hợp học bài giảng điện tử với đội ngũ Giảng viên để xem, sửa bài tập trực tiếp trên hệ thống và meeting giải đáp, thảo luận online).
3. Tổ chức các kỳ thi online cho các đơn vị theo hợp đồng đào tạo.

=> Để hoàn thành tốt nội dung khóa học, và thi trên hệ thống, đề nghị các bạn Học viên xem các Video hướng dẫn trước khi thao tác trên hệ thống.

Mọi thông tin liên hệ và thắc mắc có liên quan tới quá trình vận hành hệ thống xin vui lòng trao đổi qua "Forum trao đổi thông tin học tập" hoặc email về địa chỉ: support@hepc.edu.vn

Trân trọng./.