Yêu cầu:
  • Khoá học này phù hợp với các bạn chưa có kiến thức hoặc cần ôn lại kiến thức Excel
  • Học viên cần có máy tính có kết nối Internet để học khoá học này
  • Máy tính có cài sẵn Excel phiên bản từ 2007 trở lên
Mục tiêu:
  • Làm chủ được một trong những kỹ năng quan trọng để xử lý công việc với số liệu trong Excel
  • Làm chủ các hàm tính và vận dụng hiệu quả vào công việc.
  • Có cái nhìn trực quan từ dữ liệu bảng tính và phân tích công việc theo cách dễ dàng nhất
  • Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Excel để học tập nâng cao và thao tác thành thạo các tính năng
Nội dung học tập:

1. Các hàm và tính năng thông dụng (sử dụng cơ bản và nâng cao)
- Các hàm cơ bản: xử lý số, xử lý text, hàm điều kiện.
- Hàm dò tìm: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
- Hàm xử lý chuỗi: SUBSTITUTE, FIND, SEARCH
- Các hàm thống kê thông dụng: SUMIF, COUNTIF, SUMPRODUCT, DSUM, DCOUNT
- Sử dụng công thức mảng

2. Định dạng có điều kiện: Conditional Formating cơ bản và nâng cao

3. Sử dụng các dạng biểu đồ

4. Rút trích dữ liệu Filter và nâng cao Advanced Filter

5. Báo cáo động cùng Pivot Table, Pivot Chart, Slicer

6. Tự động hóa các công việc bằng Macro.