Cung cấp kiến thức về các biện pháp An toàn khi nhân viên làm việc trên sàn, trên xe (có nối đất)… tiếp cận với đối tượng mang điện để vệ sinh cách điện của các thiết bị ngoài trời của trạm biến áp khi thiết bị đó đang mang điện bằng môi chất áp lực cao. Môi chất để vệ sinh là nước cách điện được bắn rửa với áp lực cao.