Buộc dây trên sứ là để giữ cho dây dẫn được giữ chắc chắn trên các sứ cách điện đứng đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện giữa dây dẫn với đất (các xà bằng kim loại, cột) và giữa các dây dẫn với nhau.