Yêu cầu:
  • Khoá học này phù hợp với các bạn chưa có kiến thức hoặc cần ôn lại kiến thức Excel
  • Học viên cần có máy tính có kết nối Internet để học khoá học này
  • Máy tính có cài sẵn Excel phiên bản từ 2007 trở lên
Mục tiêu:
  • Làm chủ được một trong những kỹ năng quan trọng để xử lý công việc với số liệu trong Excel
  • Làm chủ các hàm tính và vận dụng hiệu quả vào công việc.
  • Có cái nhìn trực quan từ dữ liệu bảng tính và phân tích công việc theo cách dễ dàng nhất
  • Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Excel để học tập nâng cao và thao tác thành thạo các tính năng
Nội dung học tập:

1. Các hàm và tính năng thông dụng (sử dụng cơ bản và nâng cao)
- Các hàm cơ bản: xử lý số, xử lý text, hàm điều kiện.
- Hàm dò tìm: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
- Hàm xử lý chuỗi: SUBSTITUTE, FIND, SEARCH
- Các hàm thống kê thông dụng: SUMIF, COUNTIF, SUMPRODUCT, DSUM, DCOUNT
- Sử dụng công thức mảng

2. Định dạng có điều kiện: Conditional Formating cơ bản và nâng cao

3. Sử dụng các dạng biểu đồ

4. Rút trích dữ liệu Filter và nâng cao Advanced Filter

5. Báo cáo động cùng Pivot Table, Pivot Chart, Slicer

6. Tự động hóa các công việc bằng Macro.

Microsoft Teams là ứng dụng nhắn tin đỉnh cao cho tổ chức của bạn—là không gian làm việc cho cộng tác và giao tiếp theo thời gian thực, các cuộc họp, chia sẻ tệp và ứng dụng, và thỉnh thoảng thậm chí có cả những emoji! Tất cả ở một nơi, tất cả đều mở, tất cả mọi người đều có thể truy cập.

Chứng Tin học cơ bản (Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản) là loại chứng chỉ gần như tương đương với chứng chỉ A trước đây nhưng được bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về máy tính và thao tác nền tảng trong Tin học. Qua đó người dùng cần phải nắm rõ nền tảng kiến thức cơ bản về CNTT, hiểu và thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính, sử dụng thành thạo bộ phần mềm Tin học Văn phòng thông dụng (Micorosoft Word, Excel, Powerpoint), và biết cách sử dụng, khai thác internet an toàn.