Các chuyên đề đào tạo nâng cao

Cung cấp kiến thức về các biện pháp An toàn khi nhân viên làm việc trên sàn, trên xe (có nối đất)… tiếp cận với đối tượng mang điện để vệ sinh cách điện của các thiết bị ngoài trời của trạm biến áp khi thiết bị đó đang mang điện bằng môi chất áp lực cao. Môi chất để vệ sinh là nước cách điện được bắn rửa với áp lực cao.

Buộc dây trên sứ là để giữ cho dây dẫn được giữ chắc chắn trên các sứ cách điện đứng đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện giữa dây dẫn với đất (các xà bằng kim loại, cột) và giữa các dây dẫn với nhau.